Διαχείριση Έργων

We have a proven ability to execute multiple projects in accordance with the required specifications.

Project management is one of our core services, assisting our clients by offering our consulting, flexibility, technological excellence and manufacturing capabilities.

Anagnostou aims to meet the requirements and expectations of each project by providing integrated services for applying knowledge, skills, tools and techniques in performing each project's activities. For over four decades, our hands-on experience and skills in new construction techniques have made our company innovative in specialized industries.

Experience

Experiencing a wide variety of projects covering a wide range of industries, we offer the most advanced services from project planning, supervision and management.

Effectiveness

At all stages of a project's life cycle, we strive to provide solutions, taking into account client needs, to integrate them into the end result.

Reliability

Our business axis is environmental and energy consciousness, quality, functionality, economy, ease of maintenance, operational reliability as well as aesthetics.

Flexibility

Modern information technology applications, which make our work more flexible and efficient, serve as support for an excellent and quality result.

Τεχνικές κατασκευής

Depending on the needs of each project, our company is able to offer innovative solutions that utilize highly specialized techniques and require strong engineering, quality control, assurance and cost management. In this area, we continue to develop new technologies to provide the best assurance to our customers.

Subcontractor management

The management of subcontracting, in the area of management and coordination of tasks, is a key element for the efficient and rapid completion of each project. With a specific subcontracting strategy during the design and preparation of each project, to ensure a smooth development throughout its implementation.

 

Processes

 • Project feasibility study
 • Project evaluation
 • Feasibility study
 • Project planning & implementation
 • Προγραμματισμός προμηθειών-πόρων
 • Διαχείριση έργου με εξειδικευμένες εργασίες
 • Κατοικίες, βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια
 • Γενική εποπτεία και προγραμματισμός κατασκευής
 • Διατήρηση προϋπολογισμού και λογιστική έργου.
 • Επίβλεψη εργοταξίου
 • Έλεγχος και συντονισμός ασφάλειας
 • Αμερόληπτος έλεγχος ποιότητας
 • Επιθεωρήσεις
 

Attention to detail