HELLENIC STEEL

Hellenic Steel

HELLENIC STEEL

Βεβαιώνουμε ότι η εταιρεία Αναγνώστου, εκτέλεσε στις εγκαταστάσεις μας:
Μελέτη, πιστοποίηση με σήμανση C.E. κατασκευή και εγκατάσταση συστήματος ανύψωσης και ανατροπής.
Κατασκευή Δεξαμενής Χωρητικότητας 850m

hellas-gold

HELLAS GOLD

This letter recognises Anagnostou for their professionalism, support, and dedication towards the Structural & Mechanical Disassembly and Installation Scopes for the Olympias Phase II Project.

GR Engineering Services

GR ENGINEERING SERVICES

On behalf of the GRES CMT Team, I would like to extend my appreciation for the amazing work done by Anagnostou on the Olympias phase 2 Project. The endless hour that you and your team have spent working on this project, and the professionalism that you have portrayed has impressed the entire team immensely and we deem ourselves honored to have had Anagnostou on this project.
The project reach more than one million man hours worked without an LTI.

BP

BP HELLAS AE

Η εργοληπτική εταιρεία Η «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ» εκτέλεσε το έργο: Ανακατασκευής Δεξαμενής Νο4 στην εγκατάσταση της εταιρείας μας στην Μυτιλήνη σύμφωνα με τους όρους τη σύμβασης – Αποξήλωση δεξαμενής Νο4 διαστάσεων Φ=9550mm και H=9000mm, Ανακατασκευή νέας δεξαμενής όμοιων διαστάσεων

ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΤΕ

Η «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ» εργάσθηκε σε έργο που έλαβε χώρα στην περιοχή της Θήβας. Έργο «Αεροστροβιλικός σταθμός ανοικτού κύκλου διπλού καυσίμου ονομαστικής ισχύος σε ISO συνθήκες 3×50=150Mwe
– Τοποθέτηση γεννητριών ηλεκτροπαραγωγής, Ανέγερση σωληνογραμμών Stainless Steel (304L, 316L) σύνολο συγκολλήσεων 2500 inches, Ανέγερση σωληνογραμμών Carbon Steel (304L, 316L) σύνολο συγκολλήσεων 3000 inches.

ANODOS CONSTRUCTIONS GmbH

Βεβαιώνεται ότι η εργοληπτική εταιρεία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ» εκτέλεσε για λογαριασμό της ΑΝΟΔΟΣ GmbH:
Προμήθεια υλικών, βιομηχανοποίηση, αμμοβολή – βαφή και τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού κτηρίου παιδικού σταθμού στο Μοναχό Γερμανίας.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.E.

Ανατέθηκε στην εταιρεία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ» η εκτέλεση των εργασιών επισκευή -αποκατάστασης ζημίων στην μεταλλική κατασκευή των Ηλεκτροκίνητων Γερανών Νο35, Νο36, Νο37 του ΟΛΘ ΑΕ, ικανότητας 10ton έκαστος.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ

Η εταιρεία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ» εκπόνησε για λογαριασμό της εταιρείας ΕΛΒΙ, για την μονάδα παραγωγής ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ, που εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς τα ακόλουθα:

– Κατασκευαστικά σχέδια, δοχείων, δεξαμενών, μεταλλικών κατασκευών
– Ισομετρικά σχέδια δικτύων σωληνώσεων
– Κατασκευή Δεξαμενής Χωρητικότητας 850m