HELLENIC STEEL

Hellenic Steel

HELLENIC STEEL

Βεβαιώνουμε ότι η εταιρεία Αναγνώστου, εκτέλεσε στις εγκαταστάσεις μας:
Μελέτη, πιστοποίηση με σήμανση C.E. κατασκευή και εγκατάσταση συστήματος ανύψωσης και ανατροπής.
Κατασκευή Δεξαμενής Χωρητικότητας 850m

Αφήστε μια απάντηση