Κατασκευή και Εγκατάσταση Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Κατασκευή και Εγκατάσταση Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Η εταιρεία Αναγνώστου διαθέτει πολυετή εμπειρία στην κατασκευή και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Από την αρχική της δραστηριοποίηση μέσα στις μεγάλες βιομηχανίες (χημικών, πετρελαίων) αναλάμβανε είτε εγκαταστάσεις νέου εξοπλισμού είτε βελτιώσεις υπαρχόντων.

Ιδιαίτερα στις βιομηχανίες διακίνησης στερεών υλών, κοσκίνων,σπαστήρων, έχει κατασκευάσει και εγκαταστήσει πολλές δεκάδες μεταφορικών ταινιών και αναβατόρων διαφόρων μεγεθών και για διάφορες χρήσεις.

Η όλη αλυσίδα περιλαμβάνει Μελέτη-Σχεδίαση-Κατασκευή-Ανέγερση των μηχανημάτων αυτών.

 
       

Σχετικά Έργα