Ενεργειακά Έργα

Ενεργειακά Έργα

Η εταιρία Αναγνώστου συμμετέχει ενεργά ως κύριος εργολάβος ή και ως υπεργολάβος στα μεγάλα ενεργειακά έργα στον ελλαδικό χώρο. 

Το αντικείμενο εργασιών περιλαμβάνει κατασκευή και τοποθέτηση μηχανημάτων και αγωγών σε θερμοηλεκτρικές μονάδες της ΔΕΗ, καθώς και κατασκευή θυροφραγμάτων και αγωγών σε Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς ιδιωτικών εταιρειών και ΔΕΗ.

 
         

Σχετικά Έργα