Λιμενικοί Γερανοί και Συντήρηση Εξοπλισμού Πλοίων

Λιμενικοί Γερανοί και Συντήρηση Εξοπλισμού Πλοίων

Σημαντικός τομέας δραστηριοποίησης της εταιρίας Αναγνώστου αποτελεί αφενός η Συναρμολόγηση και Ανέγερση Γερανών Λιμένα μεγάλης δυναμικότητας και αφετέρου η πολυετής προσφορά υπηρεσιών που περιλαμβάνουν Επισκευές και Συντηρήσεις Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού τέτοιου είδους γερανών.

Ένα άλλο σκέλος δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι οι υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Βιομηχανικού Εξοπλισμού πλοίων.

Port-Thessaloniki    
     

Σχετικά Έργα