Ποιότητα

Διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος

Τόσο η διασφάλιση της ποιότητας όσο και ο ποιοτικός έλεγχος αποτελούν προτεραιότητα σε κάθε στάδιο πραγμάτωσης έργου στην Αναγνώστου.

Ο ποιοτικός έλεγχος πληρείται στο έπακρο και στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται συστηματικοί έλεγχοι ώστε οι διαδικασίες, οι πρακτικές και οι διεργασίες που εφαρμόζονται, να εξασφαλίζουν ή να υπερβαίνουν την απαιτούμενη ποιότητα.

Anagnostou-Dye-Penetrant-Process
Anagnostou-Dye-Penetrant-Process

Η διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας επέρχεται μετά από ποιοτικό έλεγχο, με επιθεωρήσεις, έγγραφες αναφορές ως προς τα υλικά, τον τρόπο εφαρμογής και την ορθή λειτουργία.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, επιτυγχάνεται ο στόχος να προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα άρτιο αποτέλεσμα που πληροί όλα τα πρότυπα ποιότητας και ελέγχου σε κάθε φάση κατασκευής και χρήσης.

Anagnostu-Pipeline-Process
Anagnostu-Pipeline-Process