Αυτοματισμοί

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστήσεις & Αυτοματισμοί
Ο τομέας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αυτοματισμών είναι από τους νεότερους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρίας μας. Ήταν ένα φυσικό επόμενο έπειτα από μια σειρά πετυχημένων παραδόσεων ολοκληρωμένων έργων με το κλειδί στο χέρι (turn key solution).

Εγκαταστάσεις

Σε κάθε έργο key turn solution αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμών.

Εποπτεία

Έπειτα από κάθε συντήρηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού παρέχουμε υπηρεσίες εποπτείας για την πλήρη κάλυψη ρυθμίσεων και αναγκών.

Τροποποιήσεις

Προσφέροντας στους συνεργάτες ολοκληρωμένες λύσεις, value engineering και προστιθέμενη αξία των υποδομών τους

Συντήρηση

Έκτακτη ανταπόκριση στα πλαίσια των προγραμματισμένων συντηρήσεων της βιομηχανίας και άμεση παρουσία στην αποκατάσταση βλαβών.

Από μικρά μεμονωμένα μηχανήματα μέχρι μεγάλα συγκροτήματα βιομηχανικών μηχανημάτων η εταιρία μας αναλαμβάνει την υλοποίηση οποιασδήποτε εφαρμογής, Πάντα με γνώμονα τους χρόνους υλοποίησης, την ποιότητα την αξιοπιστία. Σήμερον η εταιρία μας διαθέτει πλήρες και καλά οργανωμένο Τεχνικό Τμήμα, το οποίο είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει την εκτέλεση εξειδικευμένα και πολύπλοκα ηλεκτρολογικών έργων, προσφέροντας στους πελάτες ολοκληρωμένες λύσεις, value engineering και προστιθέμενη αξία των υποδομών τους. Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας και ασφάλειας. Εγκαταστάσεις:
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιριακών έργων
  • Ηλεκτρολογικών πινάκων.
  • Βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Mε αντικείμενο την επισκευή και τη συντήρηση αυτοματοποιημένων εγκαταστάσεων - τμημάτων ή συνόλων – αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση, την εγκατάσταση, τη ρύθμιση, τον έλεγχο, τη σύνδεση και αποσύνδεση συσκευών, τη χρήση οργάνων ή εργαλείων, την εποπτεία, τη συντήρηση - επισκευή σε αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν λειτουργική δοκιμή και επιτόπια διαμόρφωση των ηλεκτρικών, τηλεπικοινωνιακών και αυτοματισμών, μέσω της πλήρους ολοκλήρωσης του εξοπλισμού, της θέσης σε λειτουργία και της εκκίνησης. Οι πειθαρχημένες και ολοκληρωμένες διαδικασίες, το λογισμικό, η εστίαση της ροής εργασίας, η διαχείριση κόστους και η ασφάλεια καθιστούν την Αναγνώστου ιδανικό συνεργάτη.

Διεργασίες

  • Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε πλήρη συστήματα για τον έλεγχο των διεργασιών ή των εγκαταστάσεων με την μικρότερη ανθρώπινη παρέμβαση. Τα συστήματά μας στοχεύουν στην αύξηση των ρυθμών παραγωγής και της παραγωγικότητας, στην διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης του εξοπλισμού, στην μείωση των χρόνων αναμονής και στην βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας του προϊόντος. Τα συστήματά μας είναι βασισμένα σε ελεγκτές και καθένα από αυτά είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις σας για τη μέγιστη ευκολία χρήσης και αποδοτικότητα.
  • Η δουλειά μας δεν τελειώνει στο σχέδιο, όσο αφορά την εγκατάσταση βιομηχανίας ή τμήματος βιομηχανίας. Έχουμε την τεχνογνωσία και την εκτεταμένη εμπειρία που απαιτείται προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες εκκίνησης του συστήματος για να διασφαλίσουμε ότι το βιομηχανικό σύστημά σας θα τεθεί σε λειτουργία γρήγορα και σωστά.
  • Οι μηχανικοί μας ελέγχουν όλα τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή θέση σε λειτουργία ενός βιομηχανικού εξοπλισμού και συστήματος. Έχουμε άμεση συνεργασία με τους υπεύθυνους του έργου εγκατάστασης και επαληθεύουμε ότι κάθε στάδιο και σύστημα λειτουργεί όπως σχεδιάστηκε.
 

Προσοχή στην λεπτομέρεια