Services

Construction & Construction

Construction & Construction

Αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία έχουμε καταφέρει να παρέχουμε στους συνεργάτες μας έως και ολοκληρωμένες λύσεις turn key, στον απαιτούμενο χρόνο με τις καλύτερες μεθόδους διεργασιών κατασκευής.

Read More
Automation

Automation

Από μικρά μεμονωμένα μηχανήματα μέχρι μεγάλα συγκροτήματα βιομηχανικών μηχανημάτων η εταιρία μας αναλαμβάνει την υλοποίηση οποιαδήποτε εφαρμογής. Πάντα με γνώμονα τους χρόνους υλοποίησης, την ποιότητα, την αξιοπιστία.

Read More
Steel & Concrete Projects

Steel & Concrete Projects

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού κατασκευής μεταλλικών έργων και υποδομών, υψηλών απαιτήσεων με τα πιο σύγχρονα πρότυπα. Πλαισιώνουμε τα έργα με πλήρεις μελέτες μεταλλικών, σύμμικτων κτιρίων και οικοδομικών έργων.

Read More

 

Από την ίδρυσή της, το 1970, η εταιρεία μας έχει αποδείξει έμπρακτα την υλοποίηση βιομηχανικών κατασκευών υψηλών προδιαγραφών.

Με 50 χρόνια στον τομέα της κατασκευής-ανέγερσης βιομηχανικού εξοπλισμού και μεταλλικών κατασκευών σήμερα αποτελούμε μία από τις πλέον αξιόπιστες κατασκευαστικές εταιρείες, προσφέροντας ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εφαρμόζουμε καινοτόμες στρατηγικές σχεδιασμού-κατασκευής και αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης για την υλοποίηση σύγχρονων και πολύπλοκων έργων ανάλογα με τις απαιτήσεις. Η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας και στον μηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου μας, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία της εταιρίας Αναγνώστου.

Η ουσιαστική στήριξη των συνεργατών μας σε όλα τα επίπεδα, αποτελεί προτεραιότητα της επιχειρηματικής μας δράσης.

  • Προτεραιότητα στις ανάγκες των πελατών μας.
  • Επιχειρηματική εφευρετικότητα.
  • Επιστημονική ακρίβεια και καινοτομία.

Με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη, η εταιρεία αναλαμβάνει έργα σε εξειδικευμένους τομείς.

Learn MoreΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Sectors

Heavy Industries

Από την ίδρυση και έως σήμερα ως εταιρεία Αναγνώστου συμμετέχουμε ενεργά στον τομέα της ανέγερσης και εγκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού των χημικών και γενικών βιομηχανιών της Ελλάδας. Παράλληλα και συνεχώς καλύπτει τις ανάγκες των βιομηχανιών αυτών αναλαμβάνοντας έργα ελέγχου και συντήρησης

Energy Factories

Συμμετέχουμε ως κύριος εργολάβος ή ως υπεργολάβος στα μεγάλα ενεργειακά έργα στον ελλαδικό χώρο. Το αντικείμενο εργασιών περιλαμβάνει κατασκευή και τοποθέτηση αγωγών και μηχανημάτων σε θερμοηλεκτρικές μονάδες της ΔΕΗ και κατασκευή θυροφραγμάτων και αγωγών σε Υδρ/Ηλ Σταθμούς ιδιωτικών εταιρειών, ΔΕΗ

Ships & Marines

Στον τομέα της ναυπηγικής για την Βόρειο Ελλάδα αναλαμβάνουμε την επισκευή, μετασκευή και συντήρηση πλοίων. Με ενεργή παρουσία στον εκσυγχρονισμό του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης ΟΛΘ όσο αφορά τους αυτοματισμούς, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμού, την εγκατάσταση μηχανημάτων και γερανών φόρτωσης.

Steel & Concrete Structures

Διαθέτοντας εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, αναλαμβάνουμε αφενός μεν τη μελέτη, αφετέρου δε την κατασκευή και ανέγερση μεταλλικών κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό η κατασκευή περιλαμβάνει κτίρια βιομηχανικά, ως αναγκαία υποδομή εγκατάστασης των μηχανημάτων ή ανεξάρτητα σύμμικτα μεταλλικά κτίρια.

Refineries

Η μακροχρόνια δραστηριοποίηση της εταιρείας, ως ανάδοχος εγκαταστάσεων στις βιομηχανίες χημικών προϊόντων και πετρελαιοειδών, είχε ως αναγκαία την παράλληλη δραστηριοποίηση στη Μελέτη, Προκατασκευή, Εγκατάσταση δεξαμενών καθώς και του δικτύου σωληνώσεων διακίνησης ρευστών όπως είναι τα υγρά και αέρια καύσιμα.

Pressure Equipment

Ένα από τα βασικά αντικείμενα απασχόλησης της εταιρείας μας απο τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ήταν η κατασκευή και συντήρηση εξοπλισμού σε πίεση PED, λεβητών, εναλλακτών θερμοκρασίας, δοχείων πίεσης. Το άριστο αποτέλεσμα είναι η εμπειρία να εφαρμοστεί με τις σωστές τεχνικές προσαρμοζόμενη στις εκάστοτε ανάγκες.