ΕΚΕ

ΕΚΕ (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)

Corporate Social Responsibility for the Anagnostou means a culture that promotes respect for fellow human beings, colleagues and the environment. We strive to offer economic growth, protection of social capital and the environment. All of the above are carried out through activities related to product-work, human development, economic development and prosperity.

Our social action has an internal and external dimension.

proseklisi

The internal dimension concerns issues of our human resources, health and safety, environmental responsibility and the use of natural resources in production. The external dimension concerns our relationships with local communities and stakeholders.

symboli

Οι στόχοι και οι προσδοκίες της εταιρείας μας συνεχώς εξελίσσονται προς όφελος των ανθρώπων μας και των συνεργατών μας. Προσπαθούμε να αποτελούμε έναν σωστό εταιρικό πολίτη, ενσωματώνοντας κοινωνικές αντιλήψεις σε λειτουργία και στρατηγική. Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρείας και θεωρούμε τις επιδοτήσεις για τέτοιου είδους σκοπούς ως επένδυση και όχι ως κόστος.

 

ergatikodin