ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.E.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.E.

Ανατέθηκε στην εταιρεία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ» η εκτέλεση των εργασιών επισκευή -αποκατάστασης ζημίων στην μεταλλική κατασκευή των Ηλεκτροκίνητων Γερανών Νο35, Νο36, Νο37 του ΟΛΘ ΑΕ, ικανότητας 10ton έκαστος.

Αφήστε μια απάντηση