Συμβουλευτική

Συμβουλευτική

Η παροχή συμβουλών σήμερα δεν είναι μία απλή διεργασία, για εμάς αποτελεί ένα πολύτιμο καθήκον καθώς μέσω της παροχής συμβουλών προσφέρουμε στους πελάτες μας: Απαντήσεις, ιδέες και την έμπρακτη υποστήριξή μας σε κάθε στάδιο του έργου. Η εμπειρία μας σε διάφορους τομείς της Ηλεκτρομηχανολογίας και της μηχανικής καθώς η χρήση σύγχρονων λογισμικών ενισχύει την μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και υπηρεσιών που διατίθενται στον κλάδο των μηχανικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, η εταιρεία μας έχει συγκεντρώσει μια ομάδα επαγγελματιών σχεδίασης με μεγάλη εμπειρία σε διεθνή και εθνικά έργα. Επιπλέον για να συμπληρώσουμε τις δεξιότητες του εσωτερικού προσωπικού μας συνεργαζόμαστε με διάφορους αναγνωρισμένους συμβούλους για την παροχή πρόσθετης εμπειρογνωμοσύνης σε ειδικούς - εξειδικευμένους τομείς.

 

Οι σύμβουλοί μας δραστηριοποιούνται στους τομείς:

  • Διαχείριση τεχνικών έργων
  • Διαχείριση Συμβολαίων
  • Προμήθεια / έλεγχος κόστους
  • Γνώση και χρήση εξειδικευμένων υλικών
  • Μηχανική διεργασιών
  • Περιστροφικός και στατικός εξοπλισμός
  • Ηλεκτρικά / Όργανα

"Οι διαχειριστές έργων μας έχουν σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας στη μηχανική για να διαχειριστούν το χρόνο, το κόστος και την ποιότητα".

Τεχνικές κατασκευής

Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έργου, η εταιρεία μας είναι σε θέση να προσφέρει καινοτόμες λύσεις, εξειδικευμένες τεχνικές, έλεγχο ποιότητας, διασφάλιση και διαχείριση κόστους.

Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε επανειλημμένα πραγματώσει αυτό το επίτευγμα στο σύγχρονο χώρο της κατασκευής, με την επιτυχή ολοκλήρωση παράλληλων πολλαπλών έργων και την συνεχή ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και πελατών μας.

Η μακρά πορεία στο χώρο, η πρακτική εμπειρία και η ικανότητα προσαρμογής μας στα νέα δεδομένα κατασκευών έχουν καταστήσει την εταιρεία μας καινοτόμα στις εξειδικευμένες βιομηχανίες.