Κατασκευή Μεταλλικών Κτιρίων

Κατασκευή Μεταλλικών Κτιρίων

Διαθέτοντας εξειδικευμένους και έμπειρους Διπλωματούχους Μηχανικούς, αναλαμβάνουμε αφενός τη μελέτη, αφετέρου την κατασκευή και ανέγερση μεταλλικών κτιρίων.

Στο πλαίσιο αυτό η κατασκευή περιλαμβάνει κτίρια βιομηχανικά, ως αναγκαία υποδομή εγκατάστασης μηχανημάτων, είτε ανεξάρτητα σύμμικτα μεταλλικά κτίρια.

Filterpress  
     

Σχετικά Έργα