Γενικές Μεταλλικές Κατασκευές

Γενικές Μεταλλικές Κατασκευές

Με το έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της, η εταιρία Αναγνώστου αναλαμβάνει από την αρχή της δραστηριοποίησής της στις βιομηχανικές κατασκευές τη Μελέτη-Κατασκευή-Ανέγερση πάσης φύσεως Μεταλλικών Κατασκευών Υποδομών και Εργοστασίων για τη στήριξη του Μηχανολογικού τους εξοπλισμού. Συμπεριλαμβάνονται γερανογέφυρες, σωληνογέφυρες, στηρίγματα αγωγών, πατάρια, πλατφόρμες, σκάλες κ.α.

 
               

Σχετικά Έργα