Γενικές Βιομηχανίες

Γενικές Βιομηχανίες

Από την ίδρυσή της και έως σήμερα η εταιρεία Αναγνώστου συμμετέχει ενεργά στον τομέα της ανέγερσης και εγκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού γενικών βιομηχανιών της Ελλάδας.

Παράλληλα και συνεχώς καλύπτει τις ανάγκες των βιομηχανιών αυτών αναλαμβάνοντας έργα επίσημης και συντήρησης του μηχανολογικού τους εξοπλισμού.

Paste-Plant        
                 

Σχετικά Έργα