Δοχεία Πίεσης Αντιδραστήρες Λέβητες Εναλλάκτες

Boilers

Δοχεία Πίεσης Αντιδραστήρες Λέβητες Εναλλάκτες

Δοχεία Πίεσης Αντιδραστήρες Λέβητες Εναλλάκτες

Δοχεία Πίεσης

Μία από τις δραστηριότητες της Αναγνώστου αποτελεί η κατασκευή δοχείων πίεσης, ύστερα από Μελέτη και Σχεδιασμό των μηχανικών μας, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του πελάτη.

Τα δοχεία μελετώνται και κατασκευάζονται με χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων και βάσει των διεθνών προδιαγραφών.

Αντιδραστήρες

Για τις ανάγκες χημικών διεργασιών και ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη στις αντίστοιχες βιομηχανίες, η εταιρεία Αναγνώστου έχει εμπειρία στην κατασκευή αντιδραστήρων, είτε υγρής φάσεως σε αναδευόμενα δοχεία, είτε σε πολτώδη φάση (pat reactor).

Λέβητες & Εναλλάκτες Θερμότητας

Η μακροχρόνια δραστηριοποίηση της εταιρείας ως εργολάβος κατασκευών και συντήρησης στις βιομηχανίες χημικών, πετροχημικών και διυλιστηρίων, την οδήγησε σε μια πλούσια εμπειρία στα μηχανήματα εναλλαγής θερμότητας, με κατασκευές και επισκευές εναλλακτών θερμότητας. Επιπροσθέτως, δραστηριοποιούμαστε στην πλήρη κατασκευή λεβήτων μέσης και μεγάλης ισχύος.

Pressure-Equipment  
     

Σχετικά Έργα