Οικοδομικά Έργα και Σύμμικτα Κτίρια

Concrete-Structures

Οικοδομικά Έργα και Σύμμικτα Κτίρια

Οικοδομικά Έργα & Σύμμικτα Κτίρια

Διαθέτοντας ικανό και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό (Πολιτικούς, Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους Μηχανικούς) αναλαμβάνει πλήρη κατασκευή Έργων (Μελέτη – Κατασκευή) τόσο για τις ανάγκες ως υποδομές των Βιομηχανικών έργων, όσο και ως ανεξάρτητα οικοδομικά έργα.

Cement-Construction  
   

Σχετικά Έργα