Πολιτική κατά της Βίας και Παρενόχλησης

Πολιτική κατά της βίας και παρενόχλησης της Αναγνώστου Δ & ΣΙΑ ΕΕ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Δ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΚ 11ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣΝΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ ΤΚ 54500
ΑΦΜ / ΔΟΥ 093828690 / ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2310780430
e-mail info@anagnostou.co
ΓΕΜΗ 038261705000
ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

 

Πολιτική κατά της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία και αντιμετώπισή της

Η τεχνική εταιρεία Αναγνώστου Δ & ΣΙΑ ΕΕ τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του β’ Μέρους του νόμου 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ως τέτοιες μορφές θεωρούνται η σεξουαλική παρενόχληση, παρενόχληση λόγω φύλου, σωματική ή λεκτική βία, η προσφορά παροχών (π.χ. προαγωγή ή μισθολογική αύξηση) ως αντάλλαγμα για σεξουαλικές χάρες, απειλές, υποτιμητικά σχόλια, εκφοβισμός και κάθε άλλη μορφή μείωσης της προσωπικότητας και αξιοπρέπειας του θύματος.

  • Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε υπαλλήλου στην εργασία χωρίς βία και παρενοχλήσεις. Καμία τέτοια έκφραση αρνητικής συμπεριφοράς δε γίνεται δεκτή ή ανεκτή από την εταιρεία.
  • Η εταιρεία Αναγνώστου Δ & ΣΙΑ ΕΕ εφαρμόζει την πολιτική αυτή σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ’ εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία (ΥΑ 82063/22-10-2021 Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Τουρισμού – ΦΕΚ 5059Β/01-11-2021) και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

Η εταιρεία δεσμεύεται να λειτουργεί, σύμφωνα με τους κανόνες της ηθικής και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της εργασίας, επιδιώκοντας την επιβολή υψηλών προτύπων επαγγελματικής και ηθικής δεοντολογίας.

 

 Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

Τα πρόσωπα που υπάγονται στην προστασία είναι εργαζόμενοι και απασχολούμενοι, ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς, σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής.

Η προστασία τους αφορά όχι μόνο τον εργασιακό χώρο, αλλά και τις μετακινήσεις τους από και προς τον τόπο εργασίας, τις λοιπές μετακινήσεις, τις επικοινωνίες τους μέσω της τεχνολογίας (e-mail, sms, τηλεδιασκέψεις) καθώς και στις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία.

 

Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των εργαζομένων

Η παρούσα πολιτική είναι ελεύθερα προσβάσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και εκτυπωμένη ως παράρτημα στον εσωτερικό κανονισμό εργασίας που παραδίδεται σε όλους τους εργαζόμενούς της.

Η Εταιρεία, στις τακτικές συναντήσεις με το προσωπικό της, ενημερώνει σχετικά με την παρούσα Πολιτική ώστε να λάβουν γνώση και να ευαισθητοποιηθούν οι εργαζόμενοι σε ζητήματα βίας και παρενόχλησης.

Ενημερώνει για τον τρόπο αντίδρασης όποιου τυχόν πέσει θύμα τέτοιας συμπεριφοράς, είτε με καταγγελία εντός της Εταιρείας, είτε με προσφυγή του σε εξειδικευμένους φορείς, όπως τηλεφωνικές καταγγελίες στο 1555 (γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ), καθώς και στο 15900 (Γραμμή SOS – ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας)

Υποδοχή και εξέταση καταγγελιών

Η Εταιρία ενθαρρύνει τους εργαζομένους της και κάθε τρίτο που συνδέεται με αυτήν να καταγγέλλουν τα περιστατικά διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στα οποία τυγχάνει να είναι μάρτυρες.

Ως πρόσωπο αναφοράς της εταιρείας, υπεύθυνο για την υποδοχή και διαχείριση παραπόνων ή καταγγελιών περιστατικών βίας και παρενόχλησης, ενημέρωση και καθοδήγηση, ορίζεται ο εκάστοτε υπεύθυνος ανθρωπίνου δυναμικού. Ευθύνη του οποίου είναι και η προστασία των προσωπικών δεδομένων που θα του γνωστοποιηθούν από αναφορές σχετικών περιστατικών.

Όσο διαρκεί η έρευνα της καταγγελίας, η εταιρεία μπορεί να μετακινεί εμπλεκόμενους εργαζομένους ή να τροποποιεί το ωράριο εργασίας τους εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με την εργατική νομοθεσία.

Στην περίπτωση που έχει παραβιαστεί η παρούσα Πολιτική, η Εταιρεία λαμβάνει κατά περίπτωση, τα απαραίτητα νόμιμα μέτρα, ώστε να διευρευνηθεί η αναφορά σε βάρος του καταγγελλόμενου και να μην υπάρξει επανάληψη παρόμοιου περιστατικού. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν αλλαγή ωραρίου ή θέσης εργασίας, σύσταση συμμόρφωσης, καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή δικαστική προσφυγή.

Επίσης διασφαλίζει την αποτροπή αντιποίνων εις βάρος του καταγγέλοντα και είναι διαθέσιμη για συνεργασία και παροχή σχετικών πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές, αν αυτό της ζητηθεί.