Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις

Οι άρτιες κτιριακές εγκαταστάσεις και ο σύγχρονος μηχανολογικός μας εξοπλισμός αποτελούν εργαλεία απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκώντων πελατών μας. Τα γραφεία και οι χώροι παραγωγής μας στεγάζονται στο 11 χλμ. της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, σε μία ιδιόκτητη έκταση 30.000 m2 εντός του βιομηχανικού πάρκου της Νεοχωρούδας. Οι κτιριακές μας εγκαταστάσεις ευρίσκονται εντός ιδιόκτητου οικοπέδου εκτάσεως 20.000 m2.

Anagnostou-Heat-Exchanger
Anagnostou-Heat-Exchanger

Εξοπλισμός

Οι Στεγασμένοι χώροι παραγωγής καλύπτουν επιφάνεια 2.000 m2 (90 x 22,5 x 12m ύψος) και είναι πλήρως εξοπλισμένοι με τις δύο γερανογέφυρες 2x15t. Στο χώρο αυτό είναι εγκατεστημένος ο βασικός Μηχανολογικός εξοπλισμός επεξεργασίας Μεταλλικών Κατασκευών του εργοστασίου μας.

 • Στεγασμένος χώρος αποθήκευσης-τροφοδοσίας Α’ Υλών με Γερανογέφυρα 6t 700m2.
 • Ανεξάρτητος στεγασμένος χώρος Αμμοβολής-Βαφής 600m2
 • Γραφεία διοίκησης κάλυψης 400 m2.
 • Βοηθητικοί και αποθηκευτικοί χώροι 700 m2.

Ο βασικός Μηχανολογικός Εξοπλισμός του Εργοστασίου μας εμπλουτίζεται και ανανεώνεται συνεχώς. Μερικά από τα κύρια μηχανήματα είναι τα ακόλουθα:

 • Στράντζα 3.000Χ10mm
 • Κύλινδρος 2.000Χ15mm
 • Μηχανή κοπής πλάσματος έως 40mm
 • Παντογράφος CNC οξυγόνου – πλάσματος 27.500Χ3.050mm
 • Μηχανή συγκόλλησης βυθιζόμενου τόξου αυτόματης προώθησης (Μπούμα) διαστάσεων 5.000Χ4.000X20.000mm με μηχανή SAW 1000A

Ο οποίος αποτελείται από:

 • Γραφεία
 • Αποθήκες
 • Εργαλειοδοτήρια
 • Αποδυτήρια
 • Χώρους εστίασης προσωπικού για τις ανάγκες των Εργοταξίων μας
 • Γερανοφόρα φορτηγά 3x15t

Anagnostou-Facilities
Anagnostou-Facilities