Διαχείριση Έργων

Διαθέτουμε αποδεδειγμένη ικανότητα παράλληλης εκτέλεσης πολλαπλών έργων, σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Η διαχείριση έργων (Project management) αποτελεί μία από τις βασικές υπηρεσίες μας, βοηθώντας τους πελάτες μας, προσφέροντας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας, την ευελιξία, την τεχνολογική αριστεία και τις κατασκευαστικές δυνατότητές μας.

Η Αναγνώστου έχει στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών κάθε έργου, διαθέτοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες εφαρμογής γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων κάθε έργου. Για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, η πρακτική εμπειρία και οι ικανότητές μας στις νέες τεχνικές κατασκευών έχουν καταστήσει την εταιρεία μας καινοτόμο στις εξειδικευμένες βιομηχανίες.

Εμπειρία

Εμπειρία σε μεγάλη ποικιλία έργων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα στο τομέα της βιομηχανίας, προσφέρουμε τις πιο προηγμένες υπηρεσίες από τον σχεδιασμό, την επίβλεψη και τη διαχείριση ενός έργου.

Αποτελεσματικότητα

Σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός έργου, επιδιώκουμε να δίνουμε λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του πελάτη, προκειμένου να τις ενσωματώσουμε στο τελικό αποτέλεσμα.

Αξιοπιστία

Ο επιχειρηματικός μας άξονας είναι η περιβαλλοντική και ενεργειακή συνείδηση, η ποιότητα, η λειτουργικότητα, η οικονομία, η ευκολία συντήρησης, η λειτουργική αξιοπιστία, καθώς και η αισθητική.

Ευελιξία

Οι σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογίας πληροφοριών, μέσω των οποίων η εργασία μας γίνεται πιο ευέλικτη και αποτελεσματική, λειτουργούν ως υποστήριξη για ένα άρτιο και ποιοτικό αποτέλεσμα.

Τεχνικές κατασκευής

Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έργου, η εταιρεία μας είναι να θέση να προσφέρει καινοτόμες λύσεις που χρησιμοποιούν εξαιρετικά εξειδικευμένες τεχνικές και απαιτούν ισχυρή μηχανική, έλεγχο ποιότητας, διασφάλιση και διαχείριση κόστους. Στον τομέα αυτό συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε νέες τεχνολογίες προκειμένου να προσφέρουμε την καλύτερη διασφάλιση στους πελάτες μας.

Διαχείριση υπεργολάβων

Η διαχείριση των υπεργολαβικών κατασκευών, στον τομέα της διοίκησης όσο και του συντονισμού εργασιών, αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική και γρήγορη ολοκλήρωση κάθε έργου. Με συγκεκριμένη στρατηγική υπεργολαβίας κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της προετοιμασίας κάθε έργου, για να εξασφαλίσουμε μια ομαλή εξέλιξη σε όλη τη διάρκεια υλοποίησής του.

 

Διεργασίες

 • Μελέτη σκοπιμότητας έργου
 • Εκτίμηση έργου
 • Οικονομοτεχνική μελέτη
 • Σχεδιασμός & υλοποίηση έργου
 • Προγραμματισμός προμηθειών-πόρων
 • Διαχείριση έργου με εξειδικευμένες εργασίες
 • Κατοικίες, βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια
 • Γενική εποπτεία και προγραμματισμός κατασκευής
 • Διατήρηση προϋπολογισμού και λογιστική έργου.
 • Επίβλεψη εργοταξίου
 • Έλεγχος και συντονισμός ασφάλειας
 • Αμερόληπτος έλεγχος ποιότητας
 • Επιθεωρήσεις
 

Attention to detail