Συντήρηση Βιομηχανιών

Συντήρηση Βιομηχανιών

Η εταιρεία Αναγνώστου. διαθέτει ομάδα μηχανικών και εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό με τους οποίους, αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία ανταποκρίνεται και δίνει λύσεις σε προβλήματα Συντήρησης, Αποκατάστασης, Βελτιώσεων του μηχανολογικού εξοπλισμού εργοστασίων.

Οι υπηρεσίες συντήρησης αποτελούν μία από τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Με τη δυναμική της μεγάλης εμπειρίας μας στους τομείς της βαριάς βιομηχανικής παραγωγής, έχουμε υλοποιήσει απαιτητικά έργα που αφορούν μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση μεταλλικών, βιομηχανικών, μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και τη θέση σε λειτουργία (start up και commissioning).

Σε αυτό το πλαίσιο αναλαμβάνουμε συμβάσεις για τον έλεγχο, τη λειτουργία & συντήρηση βιομηχανικών έργων και μηχανολογικού εξοπλισμού, με στόχο την καλύτερη δυνατή και αποδοτική λειτουργία.

Τι εξασφαλίζουμε

Μέσω ενός προγράμματος προσαρμοσμένο στις εκάστοτε τεχνικές απαιτήσεις και ανάγκες εξασφαλίζουμε:
  • Αποκατάσταση βλαβών.
  • Επιδιόρθωση και αναβάθμιση συστημάτων.
  • Εύρυθμη λειτουργία εγκαταστάσεων και συστημάτων.
  • Μετρήσεις βελτιωμένης απόδοσης.

Προσοχή στην λεπτομέρεια