Συντήρηση Λιμένος

Επισκευές και Συντηρήσεις Λιμανιών κ Πλοίων
Ο συνδυασμός των εμπειριών από άλλες βιομηχανίες (καύσιμα, ενέργεια, χημικές) μας κατατάσσει στους πλέον πιο εξειδικευμένους συνεργάτες για την Διαχείριση συντήρησης, Επιθεωρήσεις, Στρατηγική συντήρησης, Αξιολόγηση συνθηκών, Συστάσεις και ενέργειες παρακολούθησης.

Πολλαπλές Υπηρεσίες

Δυνατότητα διεκπεραίωσης λιμενικών εργασιών και υπηρεσιών συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης και της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης.

Εξειδικευμένη Ομάδα

Εξειδικευμένα συνεργεία, καταρτισμένοι μηχανικοί, συντονισμός και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών συντήρησης.


Η Ομάδα Συντήρησης Λιμένος έχει την δυναμικότητα να καλύψει μεγάλο αριθμό κατασκευαστικών απαιτήσεων και προσφέρει υπηρεσίες ειδικών κατασκευών, καλύπτοντας έτσι μεγάλη ποικιλία επισκευών και ανακατασκευών του υπάρχοντος εξοπλισμού λιμένος.

Με ενεργή παρουσία στον έως τώρα εκσυγχρονισμό του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης ΟΛΘ όσο αφορά τους αυτοματισμούς, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμού, την εγκατάσταση μηχανημάτων και γερανών φόρτωσης, έχουμε αναλάβει εργασίες επισκευής πλοίων και πετρελαιαγωγών, συντήρησης και επισκευές δεξαμενών καυσίμων.

Προσοχή στην λεπτομέρεια