Μεταλλικά και Δομικά Έργα

Παρέχοντας πλήρεις μελέτες μεταλλικών, σύμμικτων κτιρίων και οικοδομικών έργων.

Με τη φήμη της ποιότητας, της ασφάλειας, της ικανοποίησης των πελατών και της αποτελεσματικής παράδοσης των έργων, έχουμε κληθεί να βοηθήσουμε στην επίλυση ορισμένων από τα πιο απαιτητικά ζητήματα με τις βιομηχανικές υποδομές.

Επειδή τα στοιχεία της ποιότητας της κατασκευής και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των έργων είναι όλα σημαντικά, η εταιρεία έχει, με την πάροδο των χρόνων, δημιουργήσει μια έμπειρη και αφοσιωμένη ομάδα επαγγελματιών του κλάδου. Αυτή είναι αναμφίβολα μια σημαντική πηγή της φήμης της εταιρείας για απόλυτη αξιοπιστία.

Υλοποιήθηκαν πάνω από 300 έργα

Διαθέτουμε ευρύ χαρτοφυλάκιο μεταλλικών, δομικών έργων και σύμμικτων κατασκευών, που πληρούν τις προϋποθέσεις απλών εργοταξίων και βαρέων βιομηχανιών και ενισχύουν την Ελληνική Οικονομία.

Υψηλή αποτελεσματικότητα

Η επιτυχία ανέγερσης οποιασδήποτε μεταλλικής κατασκευής ή δομικού έργου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φροντίδα και την προσοχή στη λεπτομέρεια.

Αρτιότητα

Η εταιρεία υλοποιεί τα πιο απαιτητικά ζητήματα σε πολλαπλούς τομείς Μελέτης-Κατασκευής-Ανέγερσης καλύτερης ικανοποίησης των πελατών και της αποτελεσματικής παράδοσης των έργων.

50 χρόνια εμπειρίας

Η αξιοπιστία είναι άμεσα συνυφασμένη με το όνομα της εταιρείας εδώ και πολλά χρόνια σε όλους τους τομείς ενασχόλησης μας και τις διαπροσωπικές σχέσεις.


Οι έμπειρες ομάδες εργαζομένων μας με εκτεταμένη τεχνογνωσία τομέα και μεγάλη έκθεση στην αγορά μας επιτρέπουν να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής μεταλλικών έργων και υποδομών για βαριές βιομηχανίες, υψηλών απαιτήσεων, με τα πιο σύγχρονα πρότυπα. Πλαισιώνουμε κάθε έργο παρέχοντας πλήρεις μελέτες μεταλλικών, σύμμικτων κτιρίων και οικοδομικών έργων.
Η επιτυχία ανέγερσης οποιασδήποτε μεταλλικής κατασκευής ή δομικού έργου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φροντίδα και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Αυτό είναι όπου η εταιρεία διαφέρει από τους άλλους και είναι αυτό που δίνει μια άκρη επειδή ο ίδιος παίρνει μια πολύ καλή προσέγγιση για την κατεύθυνση και την καθημερινή διαχείριση κάθε έργου. Η μακρά εμπειρία σε συνδυασμό με την προοδευτική σκέψη είναι δύο ακόμη από τα βασικά στοιχεία που φέρνει η εταιρεία.

Διεργασίες

  • Η ποιότητα είναι ο κρίσιμος παράγοντας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και υπάρχουν αυστηρά μέτρα ποιοτικού ελέγχου που εξασφαλίζουν ότι μόνο τα καλύτερα υλικά προέρχονται και χρησιμοποιούνται.
  • Η προσωπική προσοχή, ο επαγγελματισμός και η υψηλή ποιότητα είναι οι σημαντικοί παράγοντες που διαφοροποιούν την εταιρεία και θα δώσουν στους πελάτες απόλυτη εμπιστοσύνη στο τελικό αποτέλεσμα κάθε έργου.
  • Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες, ώστε να συντονίσουμε προσεκτικά και σχεδιάσουμε κάθε έργο για την ελαχιστοποίηση της διαταραχής στις συνεχιζόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
  • Η δέσμευση για την ασφάλεια βοηθά στην παροχή ποιοτικής εργασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κάθε έργο ολοκληρώνεται άμεσα, με ασφάλεια και εντός των απαιτήσεων του προϋπολογισμού.
 

Προσοχή στην λεπτομέρεια