Κατασκευή Μεταλλικών Κτιρίων

Κατασκευή Μεταλλικών Κτιρίων

Διαθέτοντας εξειδικευμένους και έμπειρους Διπλωματούχους Μηχανικούς, αναλαμβάνουμε αφενός τη μελέτη, αφετέρου την κατασκευή και ανέγερση μεταλλικών κτιρίων.

Στο πλαίσιο αυτό η κατασκευή περιλαμβάνει κτίρια βιομηχανικά, ως αναγκαία υποδομή εγκατάστασης μηχανημάτων, είτε ανεξάρτητα σύμμικτα μεταλλικά κτίρια.

Filterpress  
     

Σχετικά Έργα

Κατασκευή Μεταλλικών Κτιρίων

Διαθέτοντας εξειδικευμένους και έμπειρους Διπλωματούχους Μηχανικούς, αναλαμβάνουμε αφενός τη μελέτη, αφετέρου την κατασκευή και ανέγερση μεταλλικών κτιρίων.

Στο πλαίσιο αυτό η κατασκευή περιλαμβάνει κτίρια βιομηχανικά, ως αναγκαία υποδομή εγκατάστασης μηχανημάτων, είτε ανεξάρτητα σύμμικτα μεταλλικά κτίρια.

Filterpress  
     

Σχετικά Έργα