Γενικές Μεταλλικές Κατασκευές

Γενικές Μεταλλικές Κατασκευές

Με το έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της, η εταιρία Αναγνώστου αναλαμβάνει από την αρχή της δραστηριοποίησής της στις βιομηχανικές κατασκευές τη Μελέτη-Κατασκευή-Ανέγερση πάσης φύσεως Μεταλλικών Κατασκευών Υποδομών και Εργοστασίων για τη στήριξη του Μηχανολογικού τους εξοπλισμού. Συμπεριλαμβάνονται γερανογέφυρες, σωληνογέφυρες, στηρίγματα αγωγών, πατάρια, πλατφόρμες, σκάλες κ.α.

 
               

Σχετικά Έργα

Γενικές Μεταλλικές Κατασκευές

Με το έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της, η εταιρία Αναγνώστου αναλαμβάνει από την αρχή της δραστηριοποίησής της στις βιομηχανικές κατασκευές τη Μελέτη-Κατασκευή-Ανέγερση πάσης φύσεως Μεταλλικών Κατασκευών Υποδομών και Εργοστασίων για τη στήριξη του Μηχανολογικού τους εξοπλισμού. Συμπεριλαμβάνονται γερανογέφυρες, σωληνογέφυρες, στηρίγματα αγωγών, πατάρια, πλατφόρμες, σκάλες κ.α.

 
               

Σχετικά Έργα