Υγεία και Ασφάλεια

Υγεία και Ασφάλεια – Health & safety

Η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού μας στον ευαίσθητο τομέα της υγείας και της ασφάλειας στον κατασκευαστικό – βιομηχανικό κλάδο, αποτελεί κύριο γνώμονα της εταιρείας μας σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές διατάξεις.

Anagnostou-First-Aid
Anagnostou-First-Aid

H Αναγνώστου διαθέτει Βασικό Οδηγό ασφάλειας και υγείας προσαρμόσιμο ανάλογα με τους πιθανούς κινδύνους κάθε έργου

Αυτοσκοπός είναι να προσφέρουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό μας, όσο και για τους συνεργάτες μας.
Η εξάλειψη των ατυχημάτων αποτελεί κύριο μέλημά μας και διασφαλίζεται με συνεχή πρόληψη, ενημέρωση και εκπαίδευση.

Anagnostou-Safety
Anagnostou-Safety